Lao Động
Lao Động eMagazine

Chân dung Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Chân dung Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
Chân dung Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
 • Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XI, XII, XIII
 • Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI, XII, XIII
 • Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (từ 4.2021)
 • Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (4.2016 – 4.2021)
 • Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh (từ 4.2021)
 • Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XIII, XIV, XV
 • 1966 - 1968
  Lên Chiến khu cách mạng, được Đảng đưa ra miền Bắc đào tạo
 • 1968 - 1972
  Học phổ thông; Bí thư Đoàn trường cấp III
 • 1973 - 1978
  Sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, Bí thư chi đoàn
 • 1978 - 1979
  Cán bộ Ban Quản lý kinh tế tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng
 • 1979 - 1993
  Chuyên viên; Phó Văn phòng; Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng; Bí thư Đảng ủy cơ quan; Đảng ủy viên Đảng ủy Khối dân chính đảng Quảng Nam-Đà Nẵng khóa I và khóa II. Học quản lý hành chính nhà nước tại Học viện Hành chính Quốc gia
 • 1993 - 1996
  Giám đốc Sở Du lịch, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Khu du lịch Furama Đà Nẵng; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng; Tỉnh ủy viên khóa XV và khóa XVI
 • 1997 - 2001
  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XVII và khóa XVIII; Phó Chủ tịch, rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, kiêm Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam; Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa VI; kiêm Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam
 • 2001 - 2004
  Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Nam khóa VI; Đại biểu Quốc hội khóa XI; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế-Ngân sách của Quốc hội khóa XI; kiêm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Nam
 • 2004 - 2006
  Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Nam khóa VII; Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa VII; Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Kinh tế-Ngân sách Quốc hội khóa XI
 • 3.2006 - 5.2006
  Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng
 • 6.2006 - 8.2007
  Ủy viên Trung ương Đảng khóa X; Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ; Ủy viên Ủy ban Kinh tế, Ngân sách của Quốc hội khóa XI
 • 8.2007 - 1.2011
  Ủy viên Trung ương Đảng khóa X; Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ
 • 1.2011 - 7.2011
  Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI; Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ; Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
 • 8.2011 - 4.2016
  Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ Việt-Lào; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ; Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương…
 • 4.2016 – 7.2016
  Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016; Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông-Hải đảo, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực…
 • 26.7.2016
  Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, ông được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021
 • 30.1.2021
  Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
 • 31.1.2021
  Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông được Ban Chấp hành bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
 • 4.2021
  Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021
 • 6.2021
  Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV
 • 7.2021
  Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV, ông được bầu làm Chủ tịch Nước cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026