Lao Động
Lao Động eMagazine

Chân dung Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chân dung Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
Chân dung Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
 • Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII
 • Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI, XII, XIII
 • Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội: Khóa XIV (từ 31.3.2021)
 • Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia (từ 4.2021)
 • Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh (từ 4.2021)
 • Bí thư Thành ủy Hà Nội (2.2020 - 3.2021)
 • Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV
 • 9.1979 - 1985
  Giảng viên Đại học Tài chính-Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính); Phó Bí thư Liên đoàn khoa kế toán; Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường
 • 1986 - 1990
  Nghiên cứu sinh tại Đại học Kinh tế Bratislava, Cộng hòa Slovakia
 • 1991 - 2001
  Giảng viên, Phó Trưởng khoa, Trưởng Khoa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính)
 • 2001 - 2006
  Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước
 • 2006 - 2011
  Uỷ viên Trung ương Đảng khoá X, Tổng Kiểm toán Nhà nước
 • Từ 2011 – nay
  Đại biểu Quốc hội các khoá XIII, XIV, XV
 • 8.2011 – 5.2013
  Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XI, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 • 12.2012 – 4.2016
  Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XII, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
 • 4.2016 - 2.2020
  Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ
 • 7.2.2020
  Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020
 • 11.6.2020
  Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ
 • 12.10.2020
  Tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, ông tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025
 • 30.1.2021
  Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
 • 31.1.2021
  Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông được Ban Chấp hành bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
 • 31.3.2021
  Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIV, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội
 • 6.2021
  Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV
 • 7.2021
  Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV, ông Vương Đình Huệ được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khoá XV (nhiệm kỳ 2021-2026)