Lao Động
Lao Động eMagazine

Chân dung Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Chân dung Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
Chân dung Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
 • Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII
 • Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII
 • Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII
 • Thủ tướng Chính phủ (từ 5.4.2021)
 • Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh (từ 4.2021)
 • Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Khóa XII
 • Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV
 • 9.1977 – 9.1984
  Học Đại học Ngoại ngữ Hà Nội; Đại học Xây dựng Bucarest - Rumani
 • 8.1982 – 9.1984
  Được bầu làm Bí thư BCH Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn Rumani và Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại nước cộng hòa Rumani
 • 9.1984 – 1.1985
  Tốt nghiệp Đại học, chờ tiếp nhận công tác
 • 1.1985 – 8.1987
  Cán bộ tình báo Phòng 6, Cục Tình báo thuộc Tổng cục An ninh, Bộ Công an
 • 7.1985 – 9.1985
  Đào tạo nghiệp vụ ngoại giao tại Đại học Ngoại giao (nay là Học viện Ngoại giao) – Bộ Ngoại giao
 • 9.1986 – 7.1987
  Đào tạo nghiệp vụ tại Trường Tình báo (nay là Học viện Quốc tế) – Bộ Công an
 • 8.1987 – 1.1989
  Cán bộ tình báo Cụm Tình báo phía Nam, Cục Tình báo thuộc Tổng cục An ninh, Bộ Công An
 • 1.1989 – 1.1990
  Cán bộ tình báo Cục Tình báo phía Nam thuộc Tổng cục Tình báo, Bộ Công an
 • 1.1990 – 3.1991
  Cán bộ tình báo, Cục Âu Mỹ thuộc Tổng cục Tình báo, Bộ Công an
 • 3.1991 – 11.1994
  Cán bộ Bộ Ngoại giao, Bí thư thứ 3, rồi Bí thư thứ 2 Đại sứ quán Việt Nam tại Rumani
 • 11.1994 – 5.1999
  Cán bộ tình báo; Phó Trưởng phòng Cục Tình báo Châu Âu thuộc Tổng cục Tình báo - Bộ Công an; Cán bộ Tổ thư ký lãnh đạo Bộ Công an, thuộc Văn phòng Bộ Công an
 • 8.1996 – 1.1997
  Đào tạo nghiệp vụ tại Đại học An ninh (nay là Học viện An ninh) – Bộ Công an
 • 9.1999 - 9.2001
  Đào tạo lý luận chính trị cao cấp tại trường Đảng cao cấp (nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)
 • 5.1999 - 5.2006
  Phó Cục trưởng; Quyền Cục trưởng rồi Cục trưởng Cục Tình báo kinh tế - khoa học công nghệ và môi trường, Tổng cục Tình báo, Bộ Công an
 • 5.2006 - 12.2009
  Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo phụ trách tình báo kinh tế-khoa học, công nghệ và môi trường, thuộc Bộ Công an
 • 12.2009 – 8.2010
  Phó Tổng cục trưởng phụ trách rồi Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an
 • 8.2010 – 8.2011
  Uỷ viên Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phụ trách lĩnh vực hậu cần - kỹ thuật, tài chính, khoa học, công nghệ, môi trường của Bộ Công an. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào BCHTW Đảng
 • 8.2011 - 2.2015
  Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Bí thư Đảng ủy Quân sự Tỉnh Quảng Ninh, Ủy viên Đảng ủy Quân khu 3 - Bộ Quốc phòng
 • 2.2015 - 1.2016
  Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
 • 1.2016
  Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bầu là Ủy viên Bộ Chính trị.
 • 2.2016
  Bộ Chính trị quyết định phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
 • 30.1.2021
  Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
 • 31.1.2021
  Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, ông được bầu vào Bộ Chính trị khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
 • Từ 5.4.2021
  Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Tháng 6.2021
  Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV
 • Tháng 7.2021
  Tại Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khoá XV, ông được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026