THỐNG KÊ DỊCH COVID-19

Tính từ khi có dịch COVID-19 đến nay (Nguồn: Bộ Y tế)

Ca nhiễm
{{total[0]}}
Tử vong
{{total[1]}}
Phục hồi
{{total[2]}}
Số mũi vaccine đã tiêm
{{total[3]}}