Số ca COVID-19 tại Việt Nam. Nguồn: Bộ Y tế

Ca nhiễm
2269
Tử vong
35
Khỏi bệnh
1541
Tỉnh / Thành Phố Số ca nhiễm Tử vong Bình phục
{{item.Tinh}} {{item.SoCaNhiem}} {{item.TuVong}} {{item.BinhPhuc}}