Số ca COVID-19 tại Việt Nam. Nguồn: Bộ Y tế

Ca nhiễm
{{total[0]}}
Tử vong
{{total[1]}}
Khỏi bệnh
{{total[2]}}
Tỉnh / Thành Phố Số ca nhiễm Tử vong Bình phục
{{item[0]}} {{item[1]}} {{item[2]}} {{item[3]}}